talenten-
bank
 
 
groen-
voorziening
 
 
schoonmaak
 
 
catering
 
 
metaal-
bewerking
 
 
Montage & overig
 
 
contract-
vormen
 
 
over dukdalf
 
 
werken bij dukdalf
 
 
contact & route
“Wij laten er geen gras over groeien!”

Groenvoorziening

Groen zit ons in de vingers. Onze groenmedewerkers zijn gekwalificeerd en goed opgeleid. We beschikken over eigen machines waarmee we diverse werkzaamheden kunnen uitvoeren.

U kunt een beroep op ons doen voor:
 
aanleg, onderhoud en renovatie van groenvoorzieningen (tuinen, recreatie- en bedrijfsterreinen, plantsoenen)
 
onkruidbestrijding
 
verwijderen bladeren
 
schoonmaken sloten
 
onderhoud bomen
 
opruimen zwerfvuil
 
vegen/opruimen bedrijfsterreinen

Dukdalf levert maatwerk. Dat betekent ook dat onze medewerkers op verschillende manieren ingezet kunnen worden. Via een loonopdracht bijvoorbeeld, een detachering of direct op een reguliere baan. Bij contractvormen vindt u meer informatie. Maar voorop staat dat we graag samen met u een passende oplossing op maat vinden.